Så skriver du bättre inlägg


Att skriva blogginlägg kan tyckas enkelt, eftersom det är ett textformat som inte har samma formkrav som exempelvis en tidningsartikel eller en vetenskaplig uppsats – man kan vara mindre formell i sitt språk, och det finns inga fasta regler kring hur styckeindelning, rubriksättning och annan formalia ska se ut. Trots det finns det vissa saker som kan vara bra att ha i åtanke, om man vill skriva blogginlägg som är förståeliga, intressanta och som lockar läsare att återvända till bloggen för att få läsa mer.

En sådan sak är att man alltid bör hålla sig till endast ett ämne per inlägg. Det kan låta som en självklarhet, men det är lätt att hamna i fällan att man i ett inlägg beskriver vad man har gjort under en dag, och kommer in på flera olika ämnen som man bara skriver enstaka meningar om. Då är det bättre att dela upp dagen i olika händelser, och behandla varje händelse i ett separat inlägg. Det blir inte bara lättare för läsaren att följa, utan ger mer utrymme för att verkligen beskriva händelsen till fullo, och reflektera över den. Om det är värt att ta upp på bloggen överhuvudtaget, förtjänar det ju att få sitt eget utrymme.

För att inläggen ska kännas värda sin plats på bloggen, och för att locka läsare att klicka på dem, krävs dock även en bra rubriksättning. Med ”bra” rubriksättning menas en rubrik som återspeglar inläggets innehåll, som drar in läsarna och som gärna bidrar till att ge inlägget och bloggen en skjuts i sökmotorresultaten. En sak man ska tänka på är till exempel att skriva specifika rubriker, hellre än generella rubriker. Man ska till exempel hellre skriva ”Mysig frukost på Café X” än ”God morgon!”. Detta knyter också an till det som nämndes ovan om att endast behandla ett ämne per inlägg – det är svårare att skriva en passande rubrik om inlägget är spretigt och handlar om många olika saker.

Något annat som är viktigt att tänka på när det gäller inläggets utformning är att man bör dela in längre inlägg i flera, kortare stycken. Människor tenderar att ha mindre tålamod i allmänhet idag (vi är mer benägna att hoppa från en flik i webbläsaren till en annan, eller skrolla vidare efter att bara ha läst några meningar) och det gäller särskilt när vi läser texter på internet. För att göra texten mer inbjudande, och förhoppningsvis hålla läsarens intresse längre, är det därför en bra idé att dela upp texten i små munsbitar.

Hur man skriver ett inlägg spelar dock ingen roll om man inte har något intressant att skriva om. Det första man bör göra innan man sätter sig ned vid datorn för att skriva är därför att samla på sig ett eller flera uppslag till ett inlägg. Händer det inget intressant i ens vardag får man skapa något intressant, till exempel genom att beställa en privatchaufför för en dag och sedan skriva om upplevelsen. Det kan du till exempel göra på L-cab.se. Genom att fylla ut sin blogg med inlägg som dessa kommer man aldrig att sakna uppslag för bra inlägg.

Relaterade inlägg