Blogga om stora livsförändringar


När man tar sig för att skriva en blogg kanske man inte håller sig till ett ämne utan skriver om lite vad som helst. Man kanske bloggar om sitt liv och sådant man går igenom, berättar om stora händelser och livsomvandlande förändringar. Vad man behöver vara medveten om är att man aldrig kan styra över läsarnas reaktioner på det som skrivits. Internet är en plats där ont och gått lever fritt och detta påverkar även den som bloggar. Man kanske skriver i förhoppningen att bli förstådd och få läsare som har samma insikter och värderingar som man själv har. Det kan man inte räkna med på internet. Har man otur, vilket många kända bloggare har erfarenhet av, så kan man stöta på “troll” som läser det man skrivit. Troll är människor som gärna skriver anonymt och gärna attackerar bloggare. Vill man inte råka ut för detta kan man stänga sina kommentarsfält. Är man hårdhudad så lämnar man dem öppna. Man kan som bloggare även godkänna det som skrivs innan man lägger ut det och på så sätt avgöra själv vilka kommentarer man tillåter.

Att blogga om känsliga ämnen

Det råder yttrandefrihet och man tycker att det ska gälla den egna bloggen och kanske skriver om känsliga ämnen som man förväntar sig att andra kan relatera till. Som bloggare bör man ta i beaktande hur mycket kritik man tål. Som bloggare styr man som sagt inte över läsarnas reaktioner. Det finns lika många synpunkter på ett händelseförlopp som det finns människor på jorden. Har man för avsikt att skriva om en känslig upplevelse som till exempel en våldtäkt så har man troligtvis för avsikt att hjälpa andra som varit utsatt för samma situation eller så kanske man vill skriva som ett inlägg i ett politiskt skeende som #metoo. Tanken kan vara god men man bör ändå vara beredd på mothugg och att inte alla har samma syn på saken som en själv. Som i exemplet med våldtäkten kan det få allvarliga konsekvenser i form av attacker på den egna integriteten. Beskyllningar och elaka ord är inte ovanligt i bloggosfären tyvärr. Har man tagit detta i beräkningen så är man väl förberedd.

Att göra läxan

Som bloggare bör man alltså ta en ordentlig funderare på hur personlig man ska bli och hur känsliga ämnen man ska skriva om. Man kan även fråga sig varför man vill gå in på djupt privata ämnen. Vill man delge andra människor lärdomarna av sina upplevelser? Eller vill man bara ha uppmärksamhet? Faran med att inte ha gjort analysen av sitt syfte är att man kan vara driven av narcissism och jakten på bekräftelse. Det låter hårt kanske men vi lever i en narcissistisk kultur så den typen av bekräftelse-jakt är inget ovanligt. Vill man undvika troll och att bli attackerad online kanske man ska undvika de mest känsliga ämnena när man bloggar. Man kan hålla sig till vardagsbetraktelser, fotografera sitt flyttlass och rekommendera den flyttfirma man använde; “på flyttfirma.nu kan du hitta samma goda hjälp som jag fick vid min flytt.” Håller man sig på den nivån så behöver man förhoppningsvis inte vara orolig för troll och slag under bältet.

Relaterade inlägg